Általános Szerviz Szerződési Feltételek.

A jelen Feltételek tartalmazzák a Compszerviz.hu (továbbiakban: Szerviz) szolgáltatásait megrendelők, illetve megvásárolni kívánók Szervizzel szemben érvényesíthető jogait, illetve az Szerviz korlátozott kötelezettségeit és felelősségét. A Megrendelő elfogadja és magára kötelezőnek ismeri el jelen Általános Szerviz Szerződési Feltételeket. A Szerviz fenntartja a jogot magának arra, hogy jelen Feltételeket bármikor, a Megrendelőnek küldött előzetes értesítés nélkül, módosítsa.

A szervinek átadott készüléken tárolt adatok, programok, beállítások, szabadalmi és szellemi alkotások joga alá tartozó információk, megoldások megőrzése, mentése kizárólag a Megrendelő feladata.

A Szerviz nem vállal felelősséget a javítás, karbantartás alatt bekövetkező esetleges módosulásokra, információ vesztésre.

A Szerviz nem felel adatvesztéssel, adatsérüléssel okozott károkért, továbbá közvetett vagy következményi károkért, haszonvesztésért, még akkor sem, ha ennek bekövetkezése az elvégzett javításra, karbantartásra vezethető vissza.

A Szerviz kiegészítő szolgáltatás keretében nyújt adatmentő, adat visszaállító tevékenységet. Javítás közbeni biztonsági mentésként ennek díjazása a javítási költségen felül történik. A szolgáltatást önálló tevékenységként megrendelő ügyfeleink részére a díjazás egyedi megállapodás szerint történik, ami függ az adatok mennyiségétől, az adathordozótól, ezen eszközök állapotától.

A mentett adatokat a Szerviz a mentéstől számított 7 napig őrzi meg. Az adatok tulajdonával a Megrendelő rendelkezik, a Szerviz ezen adatokat, harmadik félnek nem adja át.

Amennyiben az átadott készülék piszkos állapotban kerül átvételre, a készülék tisztítását a Szerviz elvégzi, ennek költségei a megrendelőt terheli

A javítások határideje 2–7 nap. Ezen határidőt a Szerviz igyekszik betartani, de a javításból eredő egyéb okok miatt a módosítás igényét fenntartja. A javítás elvégzéséről a Szerviz a megrendelőt telefonon, SMS –ben, e-mail –ben, ajánlott levélben tájékoztatja. Amennyiben a készüléket az ügyfél az értesítés után 15 napon belül nem veszi át a Szerviz az ügyfelet újból megpróbálja értesíteni. A Szerviz a bármilyen okból okból meghiúsult megkeresést is sikeres értesítésnek könyveli el. Értesítés után, ha az ügyfél a készüléket 15 napon belül nem veszi át, illetve a 30 napnál régebben leadott nem keresett készülékek után a Szerviz tárolási díjat számol fel. A tárolási költség naponta a készülék aktuális piaci árának 1%, de minimum 200 Ft/nap. Ha a tárolási költség és a javítási díj összege eléri a készülék aktuális piaci árának 75% -át, a készülék tulajdon joga átszáll a szervizre, az ügyfél ez után semmilyen követeléssel nem élhet. A Szerviz a készüléket tovább értékesíti, vagy megsemmisíti.

Az általunk elvégzett hardveres javításokra 1 hónap garanciát vállalunk.

Az Szerviz a szerviztevékenységét a saját szervize, illetve a márkaszervizek útján látja el.

Szerviz a használt termékekre 3 nap jótállást vállal.

Az Szerviz fenntartja a jogot arra, hogy jótállási és szavatossági feltételeit a Megrendelőnek küldött előzetes értesítés nélkül, a jogszabályoknak megfelelően bármikor módosítsa, vagy kiegészítse.

A Szerviz fenntartja azon jogát, hogy a tájékoztatót, az abban közölt tényeket, szabályokat módosítsa. Amennyiben a tájékoztatóban szereplő szabályzás ütközik bármilyen hatályos törvénnyel, jogszabállyal, úgy a törvényben, jogszabályban rögzítettek a mérvadóak.